Alumni

SL.NO NAME OF STUDENT YEAR OF PASS OUT PROFESSIONAL COURSE/ JOB TAKEN
1 Birajmani Munda 2013 Computer cource
2 Usharani Kishan 2013 +3
3 Rashmita Kishan 2013 Computer Cource
4 Sabita Barla 2010 GNM
5 Shankheswari Kishan 2010 B-Pharm
6 Srandhanajali Nandi 2009 MSc,Utkal University
7 Ahalya Kishan 2010 +3
8 Sonia Sobha Tirkey 2009 Nurse
9 Reena rani Kerketta 2010 +3
10 Niladri Ganjhu 2009 S.S
11 Manjulata Ganjhu 2009 S.S
12 Lalita Ganjhu 2010 +3
13 Lalita Naik
14 Mamata Kishan 2011 +3
15 Jashmani Munda
16 Kanti Kishan 2011
17 Amenika Toppo 2010 B-Tech
18 Kabita Rani Kishan 2010
19 Santoshi Ganjhu 2012 +3
20 Pravasini Dalei 2012 +3
21 Pravati Kisan 2012
22 Laxman Ch Marandi 2012 +3
23 Charubala Kishan 2010 10 th pass
24 Dashmati Kishan 2010 10th pass
25 Dileswari Kishan 2010 +3
26 Bijay Kumar Mundary 2009 Sambalpur University
27 Pradeep Lakra 2009
28 Sanjib Ku Mundary 2009 MBA
29 Sanjib Ku Dehury 2011 +3
30 Dubei Shankar Bhoi +3
31 Sushanta Nayak 2010 +3
32 Rabi Sandil 2011 10th pass
33 Amit Kumar Deb 2011 +3
34 Sambhunath Munda 2011
35 Lachhman Kishan 2011 +3
36 Naba Kumar Barik 2012
37 Debadutta Bariha 2010 ITI
38 Murlidhar Munda 2010 Army
39 Lokanath Kishan 2010 +3
40 Prafula Ekka 2010 MBA
41 Jiwan Masi Munda 2010 ITI
42 Khageswar Kishan 2010 MSc,Jyoti Vihar
43 Kartik Majhi 2013 +3
44 Bikash Surin 2012
45 Jayadev Tigga 2012
46 Aswini Kumar Nayak
47 Jiban Charan Kisan
48 Amisha Oram 2012 +3
49 Suban Kishan 2012
50 Jyotsnarani Tipiriya 2012 +3
51 Prasanna Ku Bara 2012 +3
52 Hrusikesh Kishan
53 Pankaj Xalxo 2012 +3
54 Sujit Chutu Marandi 2013 +2
55 Prem Prakash Tirkey 2011 +3
56 Bisal Sandil 2011 +3
57 Sunil Kisku 2011 Engineering
58 Samai Tudu 2011 +3